przewodnikzakwaterowanieprzyrodagaleriamapa serwisulinki
Przyroda
Ssaki i gady
Ważniejsze gatunki ssaków i gadów występujące na terenie Tatr
Uwaga: na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, po obu stronach granicy, całość przyrody podlega ochronie. Niszczenie, zrywanie, zbieranie, uśmiercanie jakichkolwiek roślin, zwierząt i wszelkich form naturalnych jest bezwzględnie zabronione!
Kozica (Rupicapra rupicapra tatrica)

Kozica Kozica Kozica tatrzańska jest endemitem - Tatry to jedyne miejsce, gdzie występuje. Nie jest krewniaczką kozy, ale jedynym europeskim gatunkiem antylopy. Jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem.
Szerszy opis i zdjęcia

 

Świstak (Marmota marmota latirostius)

Świstak Świstak jest typowo górskim gryzoniem. Przestraszony, ostrzega inne osobniki charakterystycznym, typowym gwizdem.
Więcej...

 

 

 

Jeleń szlachetny (Cervus elaphus)

Jeleń Jeleń Łania Jeleń jest najliczniejszym z żyjących w Tatrach zwierząt kopytnych. Jako że lubi wędrować, szczególnie w okresie rui, pojawia się czasem wysoko, w rejonach odwiedzanych przez kozice.
Więcej...

 

 

Sarna (Capreolus capreolus)
Młoda sarna

Sarny również, choć nie tak często jak jelenie, spotkać można w górach, czasami nawet powyżej piętra lasu.
Więcej...

 

 

 

Dzik (Sus scrofa)

Dzik Dziki, niegdyś bytujące głównie na polach, uciekając przed cywilizacją przeniosły się w górne partie lasów.
Więcej...

 

 

 

Wilk (Canis lupus)

Wilk Nieliczny - na terenie Tatr mieszka zaledwie kilka wilczych rodzin. W ekosystemie lasu spełnia rolę selekcjonera, eliminując z populacji jeleni i innych zwierząt słabsze i chore sztuki.
Więcej...

 

 

Ryś (Lynx lynx)

Ryś Największy w Europie drapieżnik z rodziny kotów, poluje nawet na sarny i kozice.
Więcej...

 

 

 

 

Żmija zygzakowata (Vipera berus)

Żmija Najliczniejszy z gadów żyjących w Tatrach. Żyje nie tylko w piętrze lasu, lecz także i wyżej, do 1850m npm.
Więcej...

 

 

 

Fotografie na tej stronie zamieszczone zostały za zgodą i dzięki uprzejmości autorów oficjalnych stron Tatrzańskiego Parku Narodowego (TANAP)
www.tanap.sk/park/pl.html

 

Site is member of Tatry.Network

 

Strona zaakceptowana i skatalogowana w

Tatry.ORG Open Directory

Copyright © www.xemantic.com 2003