przewodnikzakwaterowanieprzyrodagaleriamapa serwisulinki
Przyroda
Zwierzęta
Uwaga: na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, po obu stronach granicy, całość przyrody podlega ochronie. Niszczenie, zrywanie, zbieranie, uśmiercanie jakichkolwiek roślin, zwierząt i wszelkich form naturalnych jest bezwzględnie zabronione!
Ryś (Lynx lynx)

Ryś Funkcja rysia w ekosystemie jest taka sama jak wilka i podobnie jak wilk rysie zostały wytępione na terenie Tatr. Oba gatunki powróciły tu dopiero po założeniu Parku Narodowego. Największy w Europie drapieżnik z rodziny kotów, poluje nawet na sarny i kozice.

Fotografie na tej stronie zamieszczone zostały za zgodą i dzięki uprzejmości autorów oficjalnych stron Tatrzańskiego Parku Narodowego (TANAP)
www.tanap.sk/park/pl.html

Copyright © www.xemantic.com 2003