przewodnikzakwaterowanieprzyrodagaleriamapa serwisulinki
Przyroda
Zwierzęta
fauna tatrzańska
Uwaga: na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, po obu stronach granicy, całość przyrody podlega ochronie. Niszczenie, zrywanie, zbieranie, uśmiercanie jakichkolwiek roślin, zwierząt i wszelkich form naturalnych jest bezwzględnie zabronione!
Zwierzęta w Tatrach

Kozica Na obszarze Tatr żyje 8 gatunków płazów, 3 gatunki gadów, 115 gatunków ptaków, 42 gatunki ssaków. Większość z nich występuje także w innych łańcuchach górskich Europy bądź na obszarach nizinnych; niektóre zaś są endemitami, które żyją jedynie w Tatarch. Należą do nich: kozica (Rupricapra rupricapra tatrica), nornik śnieżny (Microtus nivalis) i ryjówka górska (Sorex alpinus).

Obszary występowawnia poszczególnych gatunków ograniczone są przez występowanie na danym terenie potrzebnych im do życia czynników. Należą do nich: pokarm i spokój. Ten drugi jest zakłócany przez obecność i działalność człowieka. Jedynym sposobem, by go zapewnić, jest ograniczanie działalności ludzi na obszarze chronionym. Występowanie pokarmu związane jest z piętrowym układem roślinności.

Piętro lasu i kosodrzewiny

JeleńLasy tatrzańskie i położoną nad nim strefę kosówki zamieszkują liczne ssaki roślinożerne: z gryzoni smużka (Sicista betulina), zwierzęta kopytne: jeleń, sarna, dzik, z łasicowatych borsuk, a także wielkie drapieżne: ryś, wilk, niedźwiedź.

Ptaki leśne to:

  • dzięcioł trójpalczasty (Picoides tridactylus), orzechówka (Nuciphraga caryocatactes), drozd obrożny (Turdus torquatus)
  • kuraki: głuszec (Tetrao urogallus), cietrzew (Tetrao tetrix), jarząbek (Tetrastes bonasia);
  • drapieżniki: orzeł przedni (Aquila chrysaetos), myszołów (Buteo buteo), jastrząb (Accipiter gentilis), sokół pustułka (Falco tinnunculus)
  • sowy: puchacz (Bubo bubo) i sóweczka (Glaucidium passerinum) (największa i najmniejsza z sów występujących na Słowacji i w Polsce), sowa włochata (Aegolius funerus), sowa uralska (Strix uralensis)
  • ptaki śpiewające: zięba (Fringilla coelebs), gil (Pyrrhula pyrrhula), sójka (Garrulus glandarius), sikory i inne.

Piętro hal i turni

Świstak W piętrze łąk alpejskich i wyżej spotykane ptaki to: płochacz halny (Prunella collaris), świergotek drzewny (Anthus trivialis), siwerniak (anthus spinoletta), oraz rzadki i chroniony pomurnik (Tichodroma muraria).
Ponad najwyższymi turniami Tatr zaobserwowac można wielkie drapieżne - są to: nieliczny już orzeł przedni (Aquila chrysaetos) i częściej spotykany kruk (Corvus corax).

Świstak (Marmota marmota latirostius), charakterystyczny górski gryzoń, także występuje w piętrze hal.
Nawet na wysoko położonych turniach można spotkać jaszczurkę żyworodną (Lacerta vivipara).

Potoki i stawy

Bocian czarny Nad stumieniami, na kamieniach w dolinach potoków spotykane są ptaki: pluszcz (Cinclus cinclus), pliszka siwa (Motacilla alba), pliszka górska (Motacilla cirenea), bocian czarny (Ciconia nigra), bocian biały (Ciconia ciconia).
Nad niżej położonymi stawami (Popradzki, Jamski, Szczyrbskie Jezioro) liczne są kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos). Na podtatrzańskich moczarach gnizaduje co roku zagrożony wyginięciem wędrowny bekas kszyk (Gallinago gallinago).

Rzadkim ssakiem, żyjącym w pobliżu wód, jest wydra (Lutra lutra).

W miejscach wilgotnych, szczególnie w piętrze lasu, bytują też płazy: kumak górski (Bombina variegata), salamandra plamista (Salamandra salamandra), traszka karpacka (Triturus montandoni).

Fotografie na tej stronie zamieszczone zostały za zgodą i dzięki uprzejmości autorów oficjalnych stron Tatrzańskiego Parku Narodowego (TANAP)
www.tanap.sk/park/pl.html

Copyright © www.xemantic.com 2003