przewodnikzakwaterowanieprzyrodagaleriamapa serwisulinki
Przyroda
Rośliny
Flora Tatr
Uwaga: na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, po obu stronach granicy, całość przyrody podlega ochronie. Niszczenie, zrywanie, zbieranie, uśmiercanie jakichkolwiek roślin, zwierząt i wszelkich form naturalnych jest bezwzględnie zabronione!
Piętrowy układ roślinności górskiej

We wszystkich górach świata poszczególne gatunki roślin występują w określonym zakresie wysokości. Związane jest to z ich tolerancją na temperatury, które im wyżej, tym są niższe, oraz z upodobaniem do różnych rodzajów gleby. W Tatrach wyróżniamy następujące piętra:

  • piętro upraw, do wysokości 900-1000m npm.
  • regiel dolny, 900-1250n npm. Występują tu lasy mieszane.
  • regiel górny, 1250-1550m npm. Tworzą go lasy iglaste, w górnej części występuje limba.
  • piętro subalpejskie, piętro drzew karłowatych, 1550-1850m npm. Rośnie tu kosodrzewina (im wyżej, tym niższa), jarzębina, jałowiec.
  • piętro alpejskie, hale, strefa łąk alpejskich, 1850-2300m npm. Rosną tu wysokogórskie trawy i ziołorośla, karłowate krzewy.
  • piętro subniwalne, turnie, strefa tundry, strefa alpejska bezdrzewna, 2300-2655m npm. Zamieszkują ją porosty i nieliczne rośliny naczyniowe - 130 gatunków, z których 40 spotyka się także na wysokości ponad 2600m.

W Tatrach występuje około 900 gatunków glonów, 1000 gatunków porostów, 1300 gatunków roślin. 40 z nich to nie spotykane nigdzie indziej endemity. Wiele z nich jest zagrożonych wyginięciem.

 

 

Goryczka kropkowana - Gentiana punctata
Goryczka kropkowana

Wysokość do 80 cm. Kwitnie w lipcu i sierpniu.
Występuje w Tatrach i na Babiej Górze do piętra alpejskiego włącznie.

 

 

 

 

Dzwonek alpejski - Campanula alpina
Dzwonek alpejski

Wysokość do 20 cm. Kwitnie w lipcu i sierpniu.
Występuje w Tatrach w piętrze alpejskim. Nie rośnie na podłożu wapiennym.

 

 

 

 

Szarotka alpejska - Leontopodium alpinum
Szarotka alpejska

Wysokość do 30 cm. Kwitnie od lipca do sierpnia.
Występuje tylko w Tatrach, od piętra lasu do łąk.

 

 

 

 

 

Pierwiosnka Hallera - Primula halleri
Pierwiosnka Hallera

Wysokość do 30 cm. Kwitnie w czerwcu.
Występuje jedynie w Tatrach Bielskich.

 

 

 

 

 

Omieg kozłowiec - Doronicum clusii
Omieg kozłowiec

Wysokość do 40 cm, średnica kwiatów do 7 cm. Kwitnie od lipca do września.
Występuje tylko w Tatrach, od piętra kosodrzewiny po najwyższe szczyty, na podłożu granitowym. Spotkać go można np. na Sławkowskim Szczycie.

 

 

Zawilec narcyzowy - Anemone narcissiflora
Zawilec narcyzowy

Wysokość do 50 cm. Kwitnie w czerwcu i lipcu.
Występuje rzadko, w Karpatach i Sudetach, w piętrze kosodrzewiny i alpejskim.

 

 

 

 

Pierwiosnka maleńka - Primula minima
Pierwiosnka maleńka

Wysokość do 10 cm. Kwitnie od czerwca do lipca.
Występuje w piętrze łąk na podłożu granitowym w Tatrach i Karkonoszach.

 

 

 

 

 

Ostróżka tatrzańska - Delphinium oxysepalum
Ostróżka tatrzańska

Wysokość do 60 cm. Kwitnie od lipca do sierpnia.
Endemit występujący jedynie w Karpatach Zachodnich, na wapiennym podłożu, w piętrze subalpejskim i alpejskim.

 

 

 

 

Lilia złotogłów - Lilium martagon
Lilia złotogłów

Wysokość do 1,5 m. Kwitnie w czerwcu i lipcu.
Rzadka, rośnie w piętrze lasu.

 

 

 

 

 

Pełnik alpejski - Trollius altissimus
Pełnik alpejski

Wysokość do 60 cm. Kwitnie od maja do sierpnia.
Występuje w piętrze kosówki, tylko w Tatrach, w przeciwieństwie do nieco większego pełnika europejskiego, który rośnie także na niżu.

 

 

 

 

Borowik szlachetny - Boletus edulis
Borowik

Zwany też prawdziwkiem, spotykany w lasach całej Polski i Słowacji, ten przedstawiciel królestwa grzybów jest znanym i lubianym grzybem jadalnym; w Tatrach pod całkowitą ochroną.

 

 

 

 

Fotografie na tej stronie zamieszczone zostały za zgodą i dzięki uprzejmości autorów oficjalnych stron Tatrzańskiego Parku Narodowego (TANAP)
www.tanap.sk/park/pl.html

Site is member of Tatry.Network

 

Strona zaakceptowana i skatalogowana w

Tatry.ORG Open Directory

Copyright © www.xemantic.com 2003