przewodnikzakwaterowanieprzyrodagaleriamapa serwisulinki
przewodnik
Jak korzystać z naszego przewodnika
słowackie Tatry Wysokie
co oznaczają te wszystkie znaczki
Dobór tras

Sieć szlaków w Tatrach Słowackich nie jest zbyt gęsta, więc i możliwości kombinowania tras nie są duże. Zaproponowane w niniejszym przewodniku szlaki pozwalają dotrzeć do wszystkich ciekawych miejsc w zoptymalizowany sposób. Pamiętaj o doborze trasy odpowiedniej do swych możliwości według kryteriów podanych w spisie tras.

Czas przejścia

Czas przejścia, podany w pierwszej kolumnie tabeli, jest czasem orientacyjnym, przewidzianym na przeciętnej sprawności turystę z przeciętnym obciążeniem. Czas ten nie obejmuje przerw na podziwianie widoków, posiłek, odpoczynek etc. Podczs trudnych warunków pogodowych (upał, mgła, śnieg, oblodzenie szlaku) może się on znacznie wydłużyć. Jeśli grupa liczy więcej niż parę osób, czas pokonywania trasy wydłuża się nawet o 50% - choćby z tej prostej przyczyny, że zatrzymywać się "na zawiązanie buta" trzeba kilka razy w ciągu dnia.

Poszczególne wiersze tabeli opisują odcinki danej trasy. Punkt stanowiący początek i koniec odcinka wyróżniony jest czcionką podkreśloną. Podane w pierwszej kolumnie czasy to:
1. czas przejścia całego odcinka;
2. czas powrotu całym odcinkiem;
3. czas łączny przejścia trasą od punktu wyjścia, do końca bieżącego odcinka;
4. czas łączny powrotu trasą od końca bieżącego odcinka do punktu wyjścia.
Jeżeli w danej trasie występują warianty, czas łączny podany jest dla wariantu a; jeśli wybierzemy inny wariant, wydedukować jaki będzie czas łączny nie będzie trudno.

Zasady stosowania polskich i słowackich nazw topograficznych

Z różnych przyczyn większość szczytów i innych formacji topograficznych po słowackiej stronie Tatr ma w języku polskim inne nazwy niż w słowackim. Różnica często ogranicza się do niewielkiej odmienności fonetycznej czy leksykalnej spowodowanej różnicą języka słowackiego i polskiego. Dolina Jaworowa to Javorová dolina, a Koprowa Przełęcz Wyżnia to Vyšné Kôprovské sedlo. Ale nazwy wielu miejsc w obu językach zupełnie się różnią: Dolina Piarżysta to Temnosmrečinská dolina, a Rakuska Czuba to Veĺká Svišťovka. Zgodnie z wszelką poprawnością w polskim tekście powinno się używać nazw polskich. Z drugiej strony, na wszystkich oznaczeniach w terenie oraz na mapach wydanych na Słowacji, z których wielu Polaków korzysta, znajdują się nazwy słowackie. Dlatego ze względów czysto praktycznych stosuję równolegle obie nazwy z dominacją słowackiej - dla ułatwienia życia korzystającym z przewodnika.

Zestawienie słowackich i polskich nazw topograficznych
O różnicach języka polskiego i słowackiego

Refleksje

Oprócz opisów trasy i zdjęć po prawej stronie pojawiać się może kolumna poświęcona na refleksję i bardziej subiektywne wrażenia z opisywanego miejsca. Jak poucza encyklika "De gustibus" (licensed to J. Podsiadło) nie każdemu musi podobać się to samo, więc odczucia tam wyrażone nie mają charakteru stwierdzeń bezwzględnych.

Pamiętaj, że...

...zapoznanie się z internetowym przewodnikiem nie wystarczy, by zapewnić ci zajomość terenu gwarantującą twoje bezpieczeństwo w górach. Przewodnik należy mieć ze sobą. Niezbędna na szlaku jest także mapa. Na podstawie doświadczeń własnych i wielu innych turystów polecam te zaprezentowane tutaj.

Copyright © www.xemantic.com 2003